ఎక్సెల్ లో సమీప 10 వరకు ఎలా రౌండ్ చేయాలి

సంఖ్యను చుట్టుముట్టడం ఎల్లప్పుడూ అసలు సంఖ్య కంటే సమానంగా లేదా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఒక ఉదాహరణగా, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ను సాధించడానికి అవసరమైన ఉద్యోగుల సంఖ్యను లెక్కిస్తుంటే, మీరు లెక్కించిన 6.1 ఉద్యోగులను ఏడుగురికి పెంచాలని అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు ఒక వ్యక్తి యొక్క కొంత భాగాన్ని కలిగి ఉండలేరు మరియు ఆరుగురు వ్యక్తులు చాలా తక్కువ . మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో, రౌండప్ ఫంక్షన్ ఈ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుంది.

1

మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో మీ వ్యాపార స్ప్రెడ్షీట్ తెరవండి.

2

చుట్టుముట్టాల్సిన కణాన్ని గుర్తించండి. ఉదాహరణగా, "A1" మీ గణనను కలిగి ఉండవచ్చు.

3

ఏ ఖాళీ సెల్‌లో కోట్స్ లేకుండా "రౌండప్ (A1, -1)" నమోదు చేయండి. మీ అసలు సెల్ సూచనకు "A1" ని మార్చండి. ఫార్ములాలోని "-1" రౌండప్ ఫంక్షన్‌ను సమీప పది వరకు రౌండ్ చేయమని చెబుతుంది.