ఫేస్బుక్ అభిమాని పేజీ నుండి ప్రొఫైల్ చిత్రాన్ని ఎలా తొలగించాలి

మీ ఫేస్బుక్ అభిమాని పేజీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఫోటోలు ప్రజలు పేజీలో అడుగుపెట్టినప్పుడు, మొదటి ఎడమ వైపున ప్రముఖంగా ప్రదర్శిస్తాయి మరియు ప్రజలు పేజీ కోసం శోధిస్తున్నప్పుడు కూడా కనిపిస్తాయి. ఫోటో స్నాఫ్ వరకు లేదని మీరు భావిస్తే, ఫేస్బుక్ మీకు షాట్ ని శాశ్వతంగా తొలగించే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. అవాంఛిత ప్రొఫైల్ ఫోటోలను తొలగించడానికి మీ అభిమాని పేజీ యొక్క పరిపాలనా సాధనాలను ఉపయోగించండి.

1

ఫేస్‌బుక్‌లోకి లాగిన్ అవ్వండి మరియు మీ అభిమానుల పేజీని చూడండి.

2

ఎగువ ఎడమ వైపున ఉన్న అభిమాని పేజీ యొక్క ప్రొఫైల్ చిత్రాన్ని క్లిక్ చేయండి. పేజీ యొక్క అన్ని ప్రొఫైల్ చిత్రాల జాబితా కనిపిస్తుంది.

3

మీరు తొలగించాలనుకుంటున్న ఫోటోను క్లిక్ చేయండి. ఫోటో విస్తరిస్తుంది మరియు ఎంపికలు కుడి దిగువన కనిపిస్తాయి.

4

"ఈ ఫోటోను తొలగించు" క్లిక్ చేయండి. డైలాగ్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది.

5

"నిర్ధారించండి" క్లిక్ చేయండి.