కార్యాలయంలో సామర్థ్యాన్ని ఎలా సృష్టించాలి

కార్యాలయంలోని సామర్థ్యాన్ని ఒకే ఉద్యోగి ఒకే పనిదినంలో పూర్తి చేసిన పని లేదా పనుల ద్వారా లేదా ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక విభాగం లేదా బృందం పూర్తి చేసిన పని ద్వారా నిర్వచించబడుతుంది. సమర్థవంతమైన ఉద్యోగులు తమ పనులను పూర్తి చేయడానికి చాలా కష్టపడతారు, అంటే అదే గంట వేతన రేటుకు కంపెనీ ఎక్కువ పనిని పూర్తి చేస్తుంది. ఉద్యోగులు తమ పనితో విసుగు చెందితే లేదా చేతిలో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రేరేపించబడకపోతే, కార్యాలయంలో సామర్థ్యం తగ్గుతుంది, అంటే గడువు తేదీలు నెట్టబడవచ్చు. ఉద్యోగుల అంతరాయాలపై దృష్టి పెట్టడం మరియు వృత్తిపరమైన ప్రేరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా కార్యాలయంలో సామర్థ్యాన్ని సృష్టించండి.

1

ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో లేదా కార్యాలయంలో సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి కారణాలను గుర్తించండి. ఇది ఒకే కారణం కాకపోవచ్చు; కొంతమంది ఉద్యోగులు తక్కువ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే వారు పనిలో విసుగు చెందుతారు, మరికొందరు చెడ్డ అలవాటుగా వాయిదా వేస్తారు. సామర్థ్యం లేకపోవటం వెనుక గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి ఉద్యోగులతో మాట్లాడండి.

2

వివిధ దిశల్లోకి లాగిన తర్వాత ఒక పనిపై దృష్టి పెట్టడానికి కష్టపడే ఉద్యోగులకు అంతరాయాలను పరిమితం చేయండి. అంతరాయం లేకుండా ఏకాగ్రత కాలాలను అనుమతించండి, ప్రత్యేకించి పనులు గడువుకు చేరుకున్నట్లయితే. తరచూ అంతరాయం కలిగించే ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో పనిని పూర్తి చేయడం మానేసి, తదుపరి అంతరాయం కోసం వేచి ఉండండి.

3

కార్యాలయంలో సహాయం అందించేవారికి ఉద్యోగ అవసరాలను పరిశీలించండి. చేతిలో ఉన్న పనులపై నిజమైన దృష్టి లేకుండా, ఉద్యోగులను వేర్వేరు దిశల్లోకి లాగడం మరియు వివిధ ప్రాజెక్టులకు సహాయం చేయడం వల్ల సామర్థ్యం లోపించవచ్చు. బాధ్యతలను శ్రద్ధగా అప్పగించండి, కాబట్టి ఉద్యోగులందరూ కలిసి పనిచేయగలరు.

4

రోజువారీ పని దినచర్యతో విసుగు చెందిన ఉద్యోగులకు లేదా కొంత ప్రేరణ అవసరమయ్యే వారికి స్ఫూర్తినిచ్చేలా మార్గదర్శకులను కేటాయించండి. ఒక గురువు ఉద్యోగులకు వారి పని యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూపుతుంది మరియు ప్రేరణాత్మక వ్యాయామాలను అందిస్తుంది.

5

ఒక కప్పు కాఫీ తీసుకోవడం, వ్యాసం చదవడం లేదా టెలిఫోన్ రింగర్‌ను ఆపివేయడం వంటి వాటిలో మానసిక విరామం తీసుకోవడానికి ఉద్యోగులను అనుమతించండి. ఇవి పని యొక్క ఏకాగ్రత కాలాలను వేరు చేస్తాయి.

6

అంతర్గత వార్తాలేఖలలో ప్రశంసించడం ద్వారా లేదా కార్యాలయంలో అత్యుత్తమ పనిని పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులకు రివార్డ్ చేయండి లేదా హార్డ్ వర్క్ మరియు కార్యాలయ రచనలకు ఫలకాలు ఇవ్వడం. గుర్తింపు పొందడం ఇతర ఉద్యోగులను మరింత కష్టపడి పనిచేయడానికి మరియు కార్యాలయ ప్రమాణాలకు ఉదాహరణలను ఇవ్వడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.