ఓవర్రైట్ వర్డ్ ఫైల్ను ఎలా పునరుద్ధరించాలి

మీరు వర్డ్ ఫైల్‌ను ఓవర్రైట్ చేసి, ఫైల్ యొక్క పాత కాపీలను వేరే ఫైల్ పేర్లతో సేవ్ చేయకపోతే, విండోస్ 7 కి పునరుద్ధరించడానికి ఫైల్ యొక్క మునుపటి వెర్షన్ ఉందా అని మీరు తనిఖీ చేయవచ్చు. ఈ మునుపటి సంస్కరణలు విండోస్ బ్యాకప్ చేత సృష్టించబడ్డాయి లేదా విండోస్ పునరుద్ధరణ పాయింట్‌లో భాగంగా సేవ్ చేయబడతాయి. అందుబాటులో ఉన్న మునుపటి సంస్కరణల సంఖ్య విండోస్ బ్యాకప్ మరియు / లేదా విండోస్ పునరుద్ధరణ సేవలు నడుస్తున్నాయా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు అలా అయితే, మీరు మీ కంప్యూటర్‌ను ఎంత తరచుగా బ్యాకప్ చేస్తారు.

1

“ప్రారంభించు” క్లిక్ చేసి, ఆపై “కంప్యూటర్” పై డబుల్ క్లిక్ చేయండి.

2

మీ ఓవర్రైట్ చేసిన ఫైల్ ఉన్న డ్రైవ్‌పై డబుల్ క్లిక్ చేసి, దాని స్థానానికి బ్రౌజ్ చేయండి.

3

వర్డ్ ఫైల్‌పై కుడి-క్లిక్ చేసి, “మునుపటి సంస్కరణలను పునరుద్ధరించు” ఎంచుకోండి. అందుబాటులో ఉన్న వస్తువుల జాబితా వాటి స్థానాలతో పాటు జనాభా ఉంటుంది.

4

మీరు పునరుద్ధరించాలనుకుంటున్న సంస్కరణపై క్లిక్ చేసి, “పునరుద్ధరించు” క్లిక్ చేయండి. . . ”