ఐఫోన్‌లో ఎలా అన్డు చేయాలి

మీ చివరిగా చేసిన చర్యను చర్యరద్దు చేసే సామర్థ్యంతో సహా, పిసికి సమానమైన కార్యాచరణను ఐఫోన్ కలిగి ఉంది. అన్డు ఫీచర్ టైప్ చేసిన వచనాన్ని అన్డు చేయటానికి మించి విస్తరించింది; మీరు అతికించడం, తొలగించడం మరియు కత్తిరించడం కూడా అన్డు చేయవచ్చు. మీ చర్యను చర్యరద్దు చేసే పద్ధతి మీరు చర్యరద్దు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ అదే. PC వలె కాకుండా, బహుళ చర్యలను బ్యాక్-టు-బ్యాక్ అన్డు చేయడం సాధ్యమవుతుంది, మీరు ఐఫోన్‌లో ఇటీవల చేసిన చర్యను మాత్రమే అన్డు చేయవచ్చు.

1

మీ ఐఫోన్‌ను ఒకటి లేదా రెండు చేతుల్లోనూ గట్టిగా పట్టుకోండి.

2

అన్డు విండో తెరపై కనిపించే వరకు ఐఫోన్‌ను వెనుకకు వెనుకకు కదిలించండి.

3

మీ చర్యను చర్యరద్దు చేయడానికి "X అన్డు" బటన్‌ను తాకండి, ఇక్కడ మీరు చేసిన చర్య "X". ఉదాహరణకు, మీరు చిత్రాన్ని అతికించడాన్ని అన్డు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, బాక్స్ "పేస్ట్ అన్డు" అని చదువుతుంది.